O nás               Ponuka              Program               Herci               Galéria              Referencie             Kontakt

Komu je predstavenie určené:

Divadelné predstavenie určené  2. stupňu základných škôl a stredným školám.

O čom je Európa, kde je to:

Dej inscenácie sa odohráva v bližšie nešpecifikovanom meste na Slovensku (môže ním byť práve to vaše). Dvojica mladých tínedžerov, Kača a Tom, o štyri dni odchádzajú na rok brigádovať do Anglicka. Obaja sú veľmi nervózní a veľmi vzrušení z veľkého rozhodnutia, ktoré urobili. Posledné chvíle pred prvou veľkou cestou vo svojom živote trávia prehodnocovaním svojho miesta vo svete naokolo, miesta Slovenska v Európe a nie v poslednom rade revíziou vedomostí, ktoré si so sebou do cudziny odnášajú: jazykových znalostí, znalostí o Európe, Európskej únii, rozmýšľaním o tom, ako ich ako Slovákov, v cudzine prijmú, čo by vedeli povedať o svojej krajine cudzincom a čo vlastne pre nich, ako mladých ľudí znamená možnosť slobodne cestovať.
Príbeh je svižný a vtipný a dvojica kamarátov v ňom vypovie veľa o svete obyčajných mladých ľudí, ktorí si často neuvedomujú, čo pre Slovensko vstup do európskeho priestoru znamená a čo všetko im prináša.

Aké sú postavy:

Tom a Kača sú typickí mladí ľudia - nerozumne - rozumní, nezodpovedne - zodpovední, nerozhodne - rozhodní....Skončili strednú školu a ešte nevedia, čo budú v živote robiť. Mladé obecentsvo sa s nimi môže ľahko identifikovať, obľúbiť si ich životné peripetie a tak naozaj pochopiť posolstvo predstavenia.
Európa, kde je to ?
Čo prináša predstavenie:

Predstavenie prináša mimoriadne dôležité súčasné témy ako sú: osobná sloboda, slobodný trh práce, antidiskriminácia, demokracia, fungovanie EÚ, základné pojmy spájajúce sa s EÚ, dôležitosť ovládania cudzích jazykov a snaží sa v skratke pomenovať miesto Slovenska v Európe.
Posoltsvom predstavenia je, že každý jeden človek je v Európe dôležitý a usilovnou prácou sa dostane k vytúženým cieľom svojho života. Rovnako dôležitým posolstvom je, že v mladom veku je prirodzené nevedieť celkom, čo chce človek počas nasledujúcich rokov robiť, ale že aj tento čas sa dá zmysluplne vyplniť - poznávaním sveta a svojho miesta v ňom.

Prečo je dôležité vidieť predstavenie - Európa, kde je to:
Predstavenie otvára tématické okruhy, dôležité pre mladých ľudí na celom Slovensku - ako si nájsť miesto vo svete, ako si predstaviť vlastnú budúcnosť, môžem naozaj slobodne cestovať a čo to pre mňa znamená - a súčasne v nich prirodzene vyvolá otázky, koľko toho vlastne o svojej krajine vedia, čo vedia o okolitom svete a či to postačuje, čo by sa ešte mohli a mali naučiť a čo je najdôležitejšie - že aj zdanlivo "papierové" učivo sú vlastne praktické informácie, ktoré môžu byť dôležité v bežnom živote.

Bonusy predstavenia:

- silný príbeh so silnými emóciami
- postavy, ktoré si divák naozaj obľúbi
- interaktívnu komunikáciu, kde diváci prezdradia, aké sú ich poznatky o Európe
- vynikajúca scénická hudba a pesničky tematicky zviazané s príbehom.
- zopakovanie základných informácií o EÚ, ktoré by mali patriť k všeobecnému vzdelaniu


Dĺžka trvania predstavenia je približne 60 minút.
Cena a termín konania podujatia bude spresnený po vzájomnej dohode.

Pevne veríme, že Vás naša ponuka oslovila a tešíme sa na skoré stretnutie s Vami!
       O nás           Repertoár              Ponuka               Ľudia               Galéria              Referencie             Kontakt
Web Page Maker, create your own web pages.