O nás               Ponuka              Program               Herci               Galéria              Referencie             Kontakt

Počítadlo
O umení trochu inak, alebo páči - nepáči.
Vedecká prednáška je vlastne divadelným predstavením, ktoré sa veľmi originálnym spôsobom a osobitým humorom prihovára divákom a otvára ich pohľady na umenie a gýč, na estetické i neestetické hodnoty a pootvára dvierka nášho vkusu.
         Študenti stredných škôl, ktorým je prednáška určená, objavujú, že náš svet podsúvaných hodnôt je plný hodnotného umenia, ale aj gýča v takých podobách a na takých miestach o akých možno ani netušili.

Vedecká prednáška kladie otázky:

Poznáš gýč? Čo je to gýč?
Vieš ho presne charakterizovať?
Vieš ho rozlíšiť?
Aký to má pre teba význam?

Zároveň odpovedá:

Toto je gýč!
Takto vyzerá.
Takto ho rozlíšiš.
To je tvoj vkus a preto sa ti to páči, či nepáči.

Predstavenie ukazuje svet gýča, pre mladého diváka veľmi príťažlivou, zábavnou formou.  Takmer vedecká prednáška a ojedinelé prelínanie dvoch svetov. Sveta reálneho stretnutia vedeckých kapacít s poslucháčom a sveta absurdného stretnutia dvoch imaginárnych existencií. Úsilie tvorcov otvoriť tému gýč, rozlíšiť, nájsť a pomenovať gýč všade okolo nás -  to sú témy, ktoré na hodinách estetiky, ale aj iných predmetov z časových dôvodov nerezonujú tak často. Preto sa im v takejto atraktívnej podobe venujeme.
Spektakulárna divadelná spoločnosť a Múzeum gýča v Kremnici
uvádza originálnu interaktívnu vedeckú prednášku
My vieme, že jedno stretnutie s umením a neumením neobjasní problematiku gýča pre všetkých okamžite. Ale začnime s mládežou o gýči hovoriť vo veku, keď už naplno vníma podnety okolitého sveta. Umožnime mladým rozpoznať svet pomýlenej estetiky,  nechajme rozvinúť vkus mladého človeka a jeho individuálny názor na životné hodnoty. Pomenúvajme, ponúkajme možnosti, usmernujme, jednoducho vychovávajme.
Roman Slanina so svojím povestným humorom a fundovaná zanietenosť pravého riaditeľa Múzea gýča Romana Vykysalého, ako aj ich skvelé herecké výkony, posúvajú divácky zážitok do skupiny nezabudnuteľných zážitkov. 

Živý gýč na javisku je možné vidieť a počuť. Pozorne vnímajte a pokúste sa rozoznať a odlíšiť gýč v spleti predmetov a javov, ktoré vás denne obklopujú. Uvidíte, že je zábavné spoznávať gýč v aj správaní ľudí.

Unikátne spojenie tvorcov, neuveriteľný príbeh, prekvapivá idea, metafora , nadsázka, irónia a šokujúca pointa to sú výrazové prostriedky, ktorými toto predstavenie nesporne disponuje. Ukážeme vám, že sa netreba obávať na prvý pohľad  komlikovanej témy. A zároveň ponúkne pedagógom tematický materiál, ktorý sa dá využívať nielen na hodinách umeleckých predmetov a estetiky, ale aj v bežnom pragmatickom živote.

Dĺžka trvania predstavenia je približne 60 minút.
       O nás           Repertoár              Ponuka               Ľudia               Galéria              Referencie             Kontakt
Web Page Maker, create your own web pages.