O nás               Ponuka              Program               Herci               Galéria              Referencie             Kontakt

Mediálne historky
Réžia: Marian Lacko
Dramaturgia: Roman Slanina
Hrajú: Ludo Jánsky,Marcel Laczko, Michal Novodomský, alt. Roman Slanina
Scénografia a kostýmy: Jožko Krajčír, Viťo Belan
Výber hudby: Martin Nvoška
Technická spolupráca:
Tibor Lajgút
Trvanie inscenácie: 55 min

Mediálne historky sú divadelnou inscenáciu, ktorá cez príbeh mladého - násťročného Labaša ukazuje pozadie mediálnych nástrah, ktoré číhajú všade okolo nás. Projekt "Mediálne historky" hľadá skutočné hodnoty v lesklom svete konzumu, ktorý mladého človeka očarúva pozlátkovým kúzlom. Čo sa stane, ak naozaj uveríte tomu, čo vám podsúvajú reklamy? Ako sa nestratiť v svete fiktívnej dokonalosti prezentovanej médiami?

Cieľom je umožnit mladému divákovi nahliadnuť pod pokrivku princípov mediálneho trhu a pochopiť ako je motivovaná činnosť medií a komerčného sektoru. Ak sa nám podarí žiakom ukázať vzťahy medzi finančnými zdrojmi medií a obsahom médií dokážu sa lepšie brániť manipulácií a dokážu si sami urobiť názor na ponúkaný obsah. Projekt "Mediálne historky" chce upozorniť na nebezpečenstvo marketigového a mediálneho cielenia a na to, ako orientácia spotrebiteľa, konzumenta ovplyvňuje jeho samého.
Príbeh:
Labaš žil obyčajný život obyčajného chalana, až kým ho neprepadol pocit, že bez značkových vecí jeho život nemá žiadny zmysel. Labašovi osud postaví do cesty nečakanú ponuku - môže mať všetko, po čom kedy túžil, ak zapredá časť seba.
       O nás           Repertoár              Ponuka               Ľudia               Galéria              Referencie             Kontakt
Kalinka Búr
Správa:
Nový voliteľný predmet Mediálna výchova postupne prichádza aj na Slovensko. Experimentálne, v štyroch slovenských školách, bol tento predmet pokusne vyučovaný. Teraz je Mediálna výchova nepovinný predmet a vo vybraných školách si ho môžu zvoliť žiaci  5. až 9. ročníka základných škôl a žiaci 1. až 4.ročníka osemročných gymnázií. Koordinátorkou projektu mediálnej výchovy na Slovensku, v čase jej experimentálneho zavádzania bola Viera Kačinová, bývalá pracovníčka Štátneho pedagogického ústavu. Dnes je lektorkou v Academii Bohemica.

"Médiá predstavujú v súčasnosti vplyvné socializačné a edukačné prostriedky. Predovšetkým ako nositelia a šíritelia hodnotových orientácií, etických kategórií a ich významov," povedala V. Kačinová. Súčasťou rodinnej výchovy by malo byť aj kultivovanie vzťahu detí k médiám a ich produktom. "Základným cieľom mediálnej výchovy je formovanie spôsobilosti detí a mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný rast, ale tiež rozoznávať negatívne mediálne vplyvy."
Základy vzťahu detí k médiám sa kladú v rodine, preto by aj rodina mala mať svoju "rodinnú mediálnu politiku." "Rodičia by nemali zabúdať, že sú vzorom pre svoje deti pri využívaní médií.


Pozrite si "Mediálne historky" a povedzte, čo vy na to?!
Základom príbehu je faustovská otázka - ak by dnes mladý človek zapredal svoju dušu, čo by za ňu chcel? Inscenácia priamo a pre mládež príťažlivým spôsobom hovorí o svete médií a reklamy, odhaľuje niektoré zákonitosti jeho fungovania a stimuluje k rozhovorom o témach základných morálnych hodnôt.
Web Page Maker, create your own web pages.